LINK GOOGLE DRIVER:

Đăng nhập tài khoản google dưới đây sau đó click vào tải file:

  • ID: dowtlbbprivate@gmail.com
  • Pass: qqqcccbbb

LINK ONE mediafire:

LINK DỰ PHÒNG: